Klubi sponsoritel ja koostööpartneritel on võimalus anda oma panus meie klubilisse tegevusse.

MTÜ-na saame pakkuda klubis sportivatele lastele palju mitmesugust ja mitmekülgset tegevust treeningute ja ühisürituste näol ja aidata edendada laste, noorte, täiskasvanute arengut nii sportlike tulemuste kui ka tervislike eluviiside näol.

Kindlasti on ka teie peres, suguvõsas lapsi, tuttavaid, sugulasi, pereliikmeid, kes soovivad tervisesporti ja tulemussporti arendada ja viljeleda õppinud inimeste käe all ujumist ning toetada selle arengut.

Ühisel jõul ja teie tänuväärsel toel, saavad kõik lapsed, sportlased ja kursusel osalejad kindlasti paremat kvaliteeti, kvaliteetseid treeningvahendeid, treeningtingimusi ja arendavaid koolitusi.

Oleme väga tänulikud, kui soovite meie klubi toetada ja hoolitseme selle eest, et teie (toetajad) oleksite meie poolt esile toodud, kanname rõõmuga teie märki, logo, kirja oma särgil, treeningriietel, oma kodulehel jne. Erinevad koostööd on võimalikud ja teretulnud.