Kinnita 2019.aasta sporditegevuse toetuse saajaks

Ujumisklubi Nordswim Viimsi SIIN

 • Kinnitust tuleb korrata igal aastal!
 • Kinnitus on väga oluline, ehk see tuleb teha kõigil Klubi liikmetel, sest määrab ära KOV toetuse Klubile, kuna lastevanemate tasutav õppemaks ei kata spordiõppeks tehtavaid kulutusi.
 • Juhime tähelepanu, et saate toetust määrata ühele spordiklubile, ühe lapse eest!
 • Seega kui laps osaleb mitme klubi treeningul, tuleb Teil teha valik.

 

Tee nii:

 1. Veendu, et laps on Tallinna linna või Viimsi valla elanikeregistris!
  1. Vajadusel registreeri laps vastavas KOV elenikeregistris. Kanne tuleb teha enne 1.november 2018.
 2. Määra lapse spordiklubiks Ujumisklubi Nordswim Viimsi SIIN
  1. Vastav kinnitus palume esimesel võimalusel, aga kindlasti enne novembrit 2018!
 3. Saada vastav teade/info  info@nordswim.ee et saaksime kontrollida kinnituse nö kohalejõudmist süsteemis.
 • Kõik ujumisklubi Nordswim Viimsi õpilased kantakse jooksvalt toetuste haldussüsteemi (PAI).
 • Juhul, kui Teie last süsteemis pole, palume sellest teatada info@nordswim.ee

 

Kinnitust saab teha vaid elektrooniliselt autentides ennast kas ID-kaardi või mobiili-ID kaudu SIIN

Infoks:

Viimsi vallas Tallinna linnas töötab juba mitmeid aastaid andmesüsteem (PAI), mille kohaselt peab lapsevanem elektrooniliselt määrama oma lapsele spordiklubi, et kohalik omavalitsus (KOV) kataks osaliselt lapse spordiklubi treeningtöös osalemise kulud.
Lisaks spordiklubi poolt lapse süsteemi kandmisele on pearaha saamiseks vajalik laps registreerida elanikeregistris Viimsi valla või Tallinna linna elanikuna ning lapsevanemal teha vastav elektrooniline kinnitus!

Tänapäevase laste- ja noorte eraspordikooli rahastamisest loe SIIN

TREENIGUTELE  REGISTREERIMISE KORD:

Täitke registreerimise vorm kalendri kaudu oma ja lapse andmed.
Teiega võetakse ühendust!
Lisaküsimuste korral võtke ühendust E-R kella 9.00-17.00 telefonil: +372 53978789
Esitatud andmed võimaldavad maksuametile koolituskulude deklareerimise!

KOHTUMISENI TREENIGUTEL!

Head lapsevanemad, palun tutvuge kindlasti allpool toodud õppemaksu tasumise korraga!

Õppemaks tuleb tasuda ettemaksuna läbi kodulehe kalendri kaudu või arve saamisel, iga kuu 5 (viiendaks) kuupäevaks olemasoleva kuu eest. Makse sooritamiseks on loodud kodulehel kalendri all maksekeskuse otselink panka ja saadame teile ka arve olemasoleva kuu eest meiliaadressile. Makse mitte õigeaegsel tasumisel tehakse teile meeldetuletus ja arve mitte tasumisel annulleerime lapse osalemised treeningutel.  Makse jõuab otse MTÜ NORDSWIM VIIMSI arveldusarvele: SEB panka EE051010220042008018
Selgitusse tuleb kirjutada lapse täielik eesnimi, perekonnanimi ja isikukood, treeneri nimi ning kuu või kursus, mille eest makstakse.
Kui laps puudub haiguse tõttu osaliselt treeningutest, tuleb õppemaks tasuda täielikult ning kui laps puudub haiguse tõttu terve kuu, siis tuleb tasuda pool õppemaksust ja esitada arstitõend et säilitada lapse koht klubis.
Tasutud õppemaksu pealt on võimalik saada tulumaksu tagastust!
Kui lapse õppemaksu eest on mitu tasujat, tuleb klubile varakult teada anda, kelle nimele koolitustasu deklareeritakse st kes on raha tagasi saaja.
Kui ülekanne tehakse lapse enda isiklikult arvelt ja klubile eraldi ema/isa/vm isiku nime täiendavalt ei teatata, siis hilisemaid korrektuure ja parandusi ei tehta. Tulumaksu tagastatakse ainult isikutele, kes on tulumaksu maksnud.
Kui tasutakse lisaks ka muude kulude eest (laager, varustus vms), siis peab maksekorraldusel selgesti aru saadav olema muude kulude summa.
Õppemaksu tasumise kord on kinnitatud NORDSWIM VIIMSI swim club juhatuse poolt ning liitudes NORDSWIM VIIMSI UJUMISKLUBIGA kohustub lapsevanem seda täitma.

Klubi kodukord

1. Vabatahtlikult, kirjaliku avalduse alusel spordiklubisse astunud õpilane, laps, on kohustatud järgima ja täitma klubi põhikirja ja sisekorraeeskirju.

2. Sportlane, kursusel osaleja, klubi liige, peab käituma viisakalt, olema aus ja austama treenereid ning teisi klubi liikmeid.

3. Sportlane, kursusel osaleja, peab aru saama mõistest „MIS ON SPORTLIK DISTSIPLIIN JA REZIIM” ja PEAKS seda järgima.

Sportliku distsipliini ja reziimi all mõtleme :

 • Tervislik eluviis ( alkohoolsete jookide, suitsetamise, narkootikumide, mõnuainete, keelatud stimulaatorite( Doping) mitte  tarbimine!!!)
 • Järgib õiget toitumist ja elab kindla päevakava kohaselt, ühildades õppimise, treeningtöö ja meelelahutuse.
 • Suhtub sportlikku treeningusse kohusetundlikult ja positiivselt. On aktiivse eluviisi propageerijad oma sõprade, pere, koolikaaslaste, tuttavate hulgas.

4. Sportlane, kursusel osaleja, kasutab tema käsutusse antud spordivarustust ja abivahendeid heaperemehelikult. Spordivarustuse  ja abivahendite tahtliku lõhkumise või kahjustamise korral kannab materiaalset vastutust tekitatud kahju ulatuses.

5. Sportlane, kursusel osaleja, on kohustatud täitma treeningkeskustes (ujula, staadion, jõusaal, spordisaal, jne) kehtivaid sisekorra reegleid, mida on teile tutvustatud ja lugeda antud.

6. Oma aktiivse ja sportlikult terve eluviisiga esindab sportlane, kursusel osaleja, oma klubi parimal viisil ja on eeskujuks kogu üldsusele, nii koolis, kui ka tänaval.

7. Juhul kui sportlane rikub tahtlikult loetletud reegleid, võib kaotab ta võimaluse kasutada talle klubi poolt võimaldatud soodustusi (osalemine võistlustel ja spordiüritustel, või omada klubi varustust).

Sellekohase otsuse õigus on klubi juhatusel, kui ka treeneril.

8. Spordiklubi võimaldab oma liikmetele:

 • Treeningtööks vajalikud spordibaasid koos klubi inventari kasutamisega.
 • Eesti Ujumisliidu poolt atesteeritud treeneri kvalifikatsiooniga juhendajad.
 • Kehtivate normatiivide täitmisel osalemise vabariiklikel võistlustel.
 • Vähemalt 1 kord aastas tervisekontrolli sportlikult edasijõudnud gruppides harjutajatele.
 • Meelelahutuslikke ja kultuurilisi ühisüritusi.
 • Kogenud treenerite juuresolekul treeningutes ja treeninglaagrites turvalisuse ja vajadusel esmaabi.
 • Tiitlivõistlustel osalevatele sportlastele tagab klubi vajadusel ja võimalusel spordiriietuse oma sümboolikaga.  

9. Lapsevanem, sportlane, kursusel osaleja on kohustatud teavitama treenerit oma lapse, sportlase, kursusel osaleja tervisliku seisundi iseärasustest ja haigustest.

10. Haiguse korral tuleb treenerile tuua arsti tõend, mis lubab tal osaleda ujumistreeningutel ja võistlustel.