Hinnakiri

3x nädalas rühmad:

 
Hooajatasu 790€
Kuutasu 85€

2x nädalas rühmad:

Hooajatasu 750€
Kuutasu 80€

1x nädalas rühmad:

Hooajatasu  550€
Kuutasu  60€

Personaaltreening:

1x (60 minutit)  40€*

*Hinnale lisandub ujula sissepääs vastavalt ujula hinnakirjale

Õppemaksu tasumise kord

Klubiga liitumisel rakendub iga hooaeg klubi ühekordne liikme tasu 15€ ja liitumise leping klubiga. Klubiga liitumise tasu sisaldab ujumismütsi klubi logoga. Õppemaks tuleb tasuda jooksva kuu eest ja on kuutasu põhine. Ühe korra ja tunni kaupa klubi ei arvelda ja tagasiarveldust ei toimu.

Õppemaks tuleb tasuda ettenähtud ajaks, mis on märgitud arvele maksetähtajana. Korduval mittetasumisel ja meeldetuletamisel klubi piirab lapse osalemist tundides seniks kuni klubi poolt ettenähtud kuutasu on tasutud, välja arvatud juhul, kui selles on klubi juhiga kokku lepitud.

Õppemaksu väljatöötamisel on arvestatud Eesti riiklikke pühasid ja koolivaheaegasid ning päevade arvu kalendrikuus. Hooaja tunniplaani ja hinnakirja koostades on arvestatud hinnastamise hooaja iga kuu keskmist ja õppemaks on kujundatud keskmise kuu keskmise tundide arvuga. Ühe kalendrikuu lõikes rahalisi tasaarvestusi ei tehta. 

Selgitusse palume kirjutada lapse täielik eesnimi, perekonnanimi ja isikukood, viitenumber, treeneri nimi ning kuu või rühm, mille eest makstakse. Maksetingimused on arvel kirjas. Poole kuu pealt liitumisel rakendub poole kuu tasu, vastavalt valitud rühmale. Kuu jaotub pooleks olenevalt kalendrikuust ja kalendrikuu päevade arv jagatakse kahega.
Kui laps puudub haiguse tõttu osaliselt treeningutest, tuleb õppemaks tasuda täielikult ning kui laps puudub haiguse tõttu terve kuu, siis tuleb tasuda pool õppemaksust ja esitada arstitõend et säilitada lapse koht klubis.
 

Lapse eest tasutud õppemaks on käsitletav koolituskuluna, millelt kuulub tagastamisele tulumaks. Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta info otse Nordswim klubilt ning antud info alusel kantakse andmed isiku eeltäidetud tuludeklaratsioonile, kes on märgitud lapse registreerimisel arve maksjaks.

Kui ülekanne tehakse lapse enda isiklikult arvelt ja klubile eraldi ema/isa/vm isiku nime täiendavalt ei teatata, siis hilisemaid korrektuure ja parandusi ei tehta. Tulumaksu tagastatakse ainult isikutele, kes on tulumaksu maksnud.
Kui tasutakse lisaks ka muude kulude eest (laager, varustus vms), siis peab maksekorraldusel selgesti aru saadav olema muude kulude summa. Õppemaksu tasumise kord on kinnitatud MTÜ NORDSWIM VIIMSI juhatuse poolt ning liitudes MTÜ NORDSWIM VIIMSI UJUMISKLUBIGA kohustub lapsevanem seda täitma.