KODUKORD

Reeglid

1. Vabatahtlikult, kirjaliku avalduse alusel spordiklubisse astunud õpilane, laps, on kohustatud järgima ja täitma klubi põhikirja ja sisekorraeeskirju.
2. Sportlane, kursusel osaleja, klubi liige, peab käituma viisakalt, olema aus ja austama treenereid ning teisi klubi liikmeid.
3. Sportlane, kursusel osaleja, peab aru saama mõistest „MIS ON SPORTLIK DISTSIPLIIN JA REZIIM” ja PEAKS seda järgima.

Sportliku distsipliini ja reziimi all mõtleme:

 • Tervislik eluviis (alkohoolsete jookide, suitsetamise, narkootikumide, mõnuainete, keelatud stimulaatorite (Doping) mitte  tarbimine!!!)
 • Järgib õiget toitumist ja elab kindla päevakava kohaselt, ühildades õppimise, treeningtöö ja meelelahutuse.
 • Suhtub sportlikku treeningusse kohusetundlikult ja positiivselt. On aktiivse eluviisi propageerijad oma sõprade, pere, koolikaaslaste, tuttavate hulgas.

4. Sportlane, kursusel osaleja, kasutab tema käsutusse antud spordivarustust ja abivahendeid heaperemehelikult. Spordivarustuse  ja abivahendite tahtliku lõhkumise või kahjustamise korral kannab materiaalset vastutust tekitatud kahju ulatuses.

5. Sportlane, kursusel osaleja, on kohustatud täitma treeningkeskustes (ujula, staadion, jõusaal, spordisaal, jne.) kehtivaid sisekorra reegleid, mida on teile tutvustatud ja lugeda antud.

6. Oma aktiivse ja sportlikult terve eluviisiga esindab sportlane, kursusel osaleja, oma klubi parimal viisil ja on eeskujuks kogu üldsusele, nii koolis, kui ka tänaval.

7. Juhul kui sportlane rikub tahtlikult loetletud reegleid, võib kaotab ta võimaluse kasutada talle klubi poolt võimaldatud soodustusi (osalemine võistlustel ja spordiüritustel, või omada klubi varustust).

Sellekohase otsuse õigus on klubi juhatusel, kui ka treeneril.

8. Spordiklubi võimaldab oma liikmetele:

 • Treeningtööks vajalikud spordibaasid koos klubi inventari kasutamisega.
 • Kehtivate normatiivide täitmisel osalemise vabariiklikel võistlustel.
 • Meelelahutuslikke ja kultuurilisi ühisüritusi.
 • Treenerite juuresolekul treeningutes ja treeninglaagrites turvalisuse ja vajadusel esmaabi.
 • Tiitlivõistlustel osalevatele sportlastele tagab klubi vajadusel ja võimalusel spordiriietuse oma sümboolikaga.  

9. Lapsevanem, sportlane, kursusel osaleja on kohustatud teavitama treenerit oma lapse, sportlase, kursusel osaleja tervisliku seisundi iseärasustest ja haigustest.

Kinnita 2024.aasta sporditegevuse toetuse saajaks

 • Kinnitust tuleb korrata igal aastal!
 • Kinnitus on väga oluline, ehk see tuleb teha kõigil Klubi liikmetel, sest määrab ära KOV toetuse Klubile, kuna lastevanemate tasutav õppemaks ei kata spordiõppeks tehtavaid kulutusi.
 • Juhime tähelepanu, et saate toetust määrata ühele spordiklubile, ühe lapse eest!
 • Seega kui laps osaleb mitme klubi treeningul, tuleb Teil teha valik.

Tegutse järgmiselt:

 1. Veendu, et laps on Tallinna linna või Viimsi valla elanikeregistris!
  1. Vajadusel registreeri laps vastavas KOV elenikeregistris. Kanne tuleb teha enne 1.november 2023.
 2. Määra lapse spordiklubiks Ujumisklubi Nordswim Viimsi SIIN
  1. Vastav kinnitus palume esimesel võimalusel, aga kindlasti enne novembrit 2023!
 3. Saada vastav teade/info  info@nordswim.ee et saaksime kontrollida kinnituse nö kohalejõudmist süsteemis.
 • Kõik ujumisklubi MTÜ Nordswim Viimsi õpilased kantakse jooksvalt toetuste haldussüsteemi (PAI).
 • Juhul, kui Teie last süsteemis pole, palume sellest teatada info@nordswim.ee

 NB: Kinnitust saab teha vaid elektrooniliselt autentides ennast kas ID-kaardi või mobiili-ID kaudu

Infoks:

Viimsi vallas/Tallinna linnas töötab juba mitmeid aastaid andmesüsteem (PAI), mille kohaselt peab lapsevanem elektrooniliselt määrama oma lapsele spordiklubi, et kohalik omavalitsus (KOV) kataks osaliselt lapse spordiklubi treeningtöös osalemise kulud.
Lisaks spordiklubi poolt lapse süsteemi kandmisele on pearaha saamiseks vajalik laps registreerida elanikeregistris Viimsi valla või Tallinna linna elanikuna ning lapsevanemal teha vastav elektrooniline kinnitus!