VIIMSI LINNALAAGER

11-15 JUULI 2022 (5 päeva)

Üldinfo

KÕIK KOHAD TÄIS! VÕIMALIK REGISTREERIDA OOTEJÄRJEKORDA!

 • Linnalaagri toimumisaeg on 11.-15. juuli.
 • Laagrisse on oodatud kõik lapsed vanuses 8+.
 • Laagrisse ootame kõiki meie klubi treeningutel osalevaid lapsi, nende vendasid-õdesid ja sõpru,kes tunnevad rõõmu sportimisest ja liikumisest.

Linnalaager saab olema sportliku suunitlusega, kus tähtsal kohal on tegevusena ujumine, kuid loomulikult ei puudu ka laagrist üldkehalised treeninguid, erinevaid sportlikud mängud ning matkamine. Iga laagripäev sisaldab ka meelelahutuslikku osa – ronimine Vimka suvepargis, suppamine Pirita jõel, bowlingu mängimine ning palju teisi vahvad tegevusi.

Makseinfo

 • Kogu linnalaagri osalustasu on 150 eurot.
 • Laagritasust kuulub 20% tulumaks tagastamisele.
 • Laagri eest väljastatakse arve tasuvale lapsevanemale või registreerimisel tasujaks määratud isikule.
 • Laagrikohti on ainult 20 kiiremale. Laagrikoha tagab arve alusel koheselt osalustasu 100% ettemaks MTÜ Nordswim Viimsi SEB arvelduskontole – EE051010220042008018 (selgitus: Linnalaagri tasu ja lapse nimi)
 • Linnalaagri tasu sisaldab kõiki laagri planeeritud tegevusi, meelelahutuskohtade külastusi ja igapäevast sooja lõunat.

Nordswim linnalaagri osaleja meelespea

 • Lapsevanem tagab lapsele sõidupiletid või laagri perioodiks ühistranspordi sõidukaardi.
 • Laagri tegevusi pildistatakse ja filmitakse ning neid materjale kasutatakse mitteärilistel eesmärkidel.
 • Laagri juhtkond ei vastuta õnnetuste eest juhul kui laps on eiranud laagri reegleid.
 • Lapsevanem peab laagri treenerid  teavitama juhul kui laps jõuab tegevustesse hiljem või peab lahkuma varem kui programmis ette nähtud. 
 • Suurte korrarikkumiste korral jätab laagri juhtkond endale õiguse osavõtja laagrist koju saata, teavitades sellest lapsevanemat.
 • Võimaliku noore poolt tekitatava majandusliku kahju katab lapsevanem kahju saajale 100% ulatuses.
 • Samuti tagan, et minu laps on tutvunud ja järgib laagri reegleid. 

Linnalaagri reeglid osavõtjale:

 • Võtan osa kõigist tegevustest.
 • Ilmun laagripaika õigel ajal (enne laagri toimumist saadame kõigile osalejatele päevakava meili teel).
 • Kui ma ei saa mõjuval põhjusel laagripäevast osa võtta, teatan oma puudumisest laagrit korraldavatele treeneritele.
 • Käitun teiste laagrilistega lugupidavalt.
 • Austan laagri treenereid ning täidan nende korraldusi.
 • Ei võta laagrisse kaasa keelatud aineid ja esemeid (seal hulgas energiajooke).
 • Laagrisse ei ole lubatud kaasa võtta ratast, rulluiske, tõukeratast, rula jm tehnikat.
 • Linnas liikudes püsin alati koos laagrigrupiga

Registreerimistingimused

 • Laagrisse palume lapse registreerida läbi registreerimisankeedi hiljemalt 30. juuniks 2022.
 • Hilinenud registreerimise korral saame lapse laagrisse võtta vabade kohtade olemasolul.
 • Kui registreerimine tühistatakse kuni 5 nädalat enne laagri algust mõjuval põhjusel, kuulub tagastamisele 100% osalustasust.
 • Kui registreerimine tühistatakse 1-3 nädalat enne laagri algust, kuulub tagastamisele 50% osalustasust.
 • Kui registreerimine tühistatakse vähem kui nädal enne laagri algust, kuulub laagritasu täishinnas tasumisele.
 • Kui registreeritud laps jätab laagrisse tulemata ning sellest eelnevalt klubi ei ole teavitatud, kuulub osalustasu 100% tasumisele.
 • Programmis osalemata päevade eest osavõtumaksu ei vähendata.
 • Lapse teadaoleva haiguse kohta(allergiad, kroonilised haigused, erinõuded toitumisele jt) palume märkida registreerimisankeedi lisainfosse.

Teadmiseks laagris osalejale

 • Laagrit viivad läbi treenerid Heleri Vilu (tel 58746650)  ja Johanna Viherpuu (tel 53035665), kelle poole palume probleemide ja küsimustega pöörduda.
 • Laagrisse mitteilmumisel palume teavitada sellest kindlasti treenereid!
 • Laagris viibijad on kohustatud täitma laagri reegleid, päevakava ja treenerite korraldusi kogu laagri vältel.
 • Info, mida treenerid peaks kindlasti teadma enne lapse tulekut laagrisse (allergiad, eripärad jms) tuleks kindlasti edastada enne laagri toimumist!
 • Korraldajad jätavad omale õiguse teha laagrikavas muudatusi.

Nordswim linnalaager 2022

Registreerimise ankeet
KÕIK KOHAD TÄIS! VÕIMALIK REGISTREERIDA OOTEJÄRJEKORDA!

  Lapse andmed:

  Vanema või eestkostja andmed:  Annan loa oma lapsi pildistada/filmida ning hiljem pilte kasutada Nordswim sotsiaalmeedias eesmärgiga kajastada klubitegevusi.
  JAHEI